Pengertian Gurindam

Pengertian Gurindam – Pokok bahasan yang Sumberpengertian.ID sajikan kali ini adalah mengenai Pengertian Gurindam, ciri-ciri Gurindam, beserta contohnya. Nah apa itu Gurindam? Berikut adalah penjelasannya.

Pengertian Gurindam

Pengertian Gurindam

Pengertian Gurindam adalah salah satu jenis puisi lama yang terdiri dari dua bait.

Dalam setiap bait Gurindam terdiri dari dua baris dengan rima yang sama dan merupakan satu kesatuan utuh.

Pada baris pertama berisi tentang syarat, masalah, persoalan atau perjanjian. Sedangkan pada baris kedua berisi tentang jawaban atau akibat dari masalah yang ada pada baris pertama.

Gurindam (kirindam) berasal dari Bahasa Tamil India yang berarti mula-mula amsal, perumpamaan. Puisi lama ini dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh sastra Hindu.

Baca juga : Pengertian Teks Anekdot Menurut Para Ahli

Ciri-ciri Gurindam

  • Terdiri dari dua bait.
  • Memiliki rima atau sajak yang sama : a-a, b-b, c-c…dst.
  • Tiap baris terdiri dari 10 hingga 14 kata, tidak boleh lebih.
  • Baris pertama berisi masalah.
  • Baris kedua berisi jawaban atau isi.
  • Gurindam berisi tentang pesan moral, kata-kata mutiara, nasehat, dan filosofi hidup.

Jenis Gurindam

Gurindam terbagi menjadi dua yakni Gurindam berkait dan Gurindam berangkai.

Gurindam Berkait

Gurindam berkait adalah gurindam yang yang bait pertama saling berhubungan dengan bait selanjutnya.

Gurindam Berangkai

Gurindam Berangkai adalah gurindam yang memiliki kata yang sama pada setiap baris pertama baitnya.

Contoh Gurindam

Barang siapa memegang agama,
Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

Barang siapa mengenal yang empat,
Maka ia itulah orang yang Ma’rifat

Barang siapa berpegang pada Al-qur’an
Pasti jiwa tenang tiada keresahan

Barang siapa menjalin mufakat
Pasti hidup menjadi berkat.

Demikian Pengertian Gurindam lengkap beserta ciri-ciri dan contohnya. Semoga artikel ini dapat bermanfaat 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *