Pengertian Shalat Tahajud | Hukum, Dalil, Niat, Tata Cara, Keistimewaan dan Keutamaannya

Jumpa lagi bersama admin Sumberpengertian.co ! Pada pagi yang cerah ini admin akan membagikan postingan mengenai pengertian shalat tahajud. Pastinya kalian mengira bahwa sha;at tahajud merupakan shalat malam. Yup benar sekali, shalat tahajud merupakan shalat malam. Untuk lebih lanjut lagi mari kita simak ulasan berikut ini.

Pengertian Shalat Tahajud | Hukum, Dalil, Niat, Tata Cara, Keistimewaan dan Keutamaannya

Pengertian Shalat Tahajud

Shalat tahajud adalah salat sunnat yang dikerjakan di malam hari atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur.
Shalat tahajud merupakan shalat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan shalat Isya sampai terbitnya fajar dan sesudah bangun dari tidur, meskipun itu hanya sebentar.

Jumlah rakaat dalam shalat tahajud paling sedikit adalah 2 Raka’at dan dan paling banyak rakaatnya tidak diabatasi. Hal ini dikarenakan shalat malam merupakan ibadah sunnah dan amalan kebaikan sehingga tidak ada batasannya, hanya saja disetiap 2 Raka’at Sholat Sunnah Malam Tahajud terdapat 1 salam didalamnya.

Salah satu syarat dan ketentuan shalat tahajud adalah dikerjakan setelah shalat Isya dan harus tidur terlebih dahulu sebelum mengerjakan Sholat Sunnah Tahajud ini, walaupun tidurnya hanya sebentar saja.

Jumhur Ulama menjelaskan bahwa apabila melaksanakan shalat tahajud tidak dengan tidur terlebih dahulu walaupun tidurnya hanya sebentar saja maka itu bukanlah shalat tahajud, melainkan ia melaksanakan shalat sunah malam seperti shalat hajat, shalat taubat, shalat istikhoroh, serta shalat witir. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al Bujairomi mengatakan bahwa : ” Dan Sunnah mengerjakan Sholat Tahajud yaitu Sholat Sunnah Setelah Tidur ”.

Shalat tahajud merupakan shalat sunah. Jadi, apabila kita tidak mengerjakannya maka kita tidak akan berdosa, tetapi alangkah baiknya kita mengerjakan shalat yang satu ini karena didalam shalat ini terdapat banyak sekali keutamaan serta keistimewaannya.

Shalat tahajud hukumnya adalah sunah muakkad. Sunah muakkad adalah sunnat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Nabi Muhammad Saw. sangat menganjurkan kepada para umatnya agar senantiasa melaksanakan shalat Tahajjud.

Hal ini dikarenakan karena shalat tahajud mempunyai keutamaan dan keistimewaan yang besar sekali. Firman Allah swt. yang artinya “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang…..…Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Surat Al-Muzzammil ayat 1 – 20)

Surat diatas mejelaskan bahwa Allah swt. telah memberikan waktu yang paling tepat untuk memohon dan bedoa kepada-Nya. Rasulullah SAW pun bersabda: “Kerjakanlah shalat malam, karena shalat malam itu kebiasaan orang-orang yang shaleh sebelum kamu dahulu, juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, juga sebagai penebus pada segala kejahatan (dosa) mencegah dosa serta dapat menghindarkan penyakit dari badan” (HR.Imam Tirmidji & Ahmad)

Dalil Shalat Tahajud

” Dan pada sebagian Malam hari bersembahyang Tahajud’lah km sebagai suatu ibadah tambahan bagi km, mudah-mudahan Tuhan’mu mengangkat km ke tempat yg terpuji (QS. Al Isra, Ayat : 79) ”. (QS. Al Isra Ayat 79)
Rosulullah Saw. bersabda : ” Di setiap Malam Allah Subhanahu wa ta’ala turun ke langit dunia, sampai tersisa Sepertiga Malam yg terakhir. Allah Swt. pun berfirman, ” Adakah hamba’ku yg meminta sehingga pasti Aku berikan apa yg dia minta ?, adakah hamba’ku yg berdoa sehingga pasti Aku akan kabulkan doanya ?, dan Adakah hamba’ku yg memohon ampun (Beristighfar) sehingga Aku akan ampuni dosanya (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim) ”.

Dengan adanya dalil diatas, kita sebagai umat Islam sebaiknya melaksanakan shalat tahajud. Karena shalat tahajud banyak sekali keistimewaan serta pahalanya bagi umat muslim.

Niat Shalat Tahajud 2 Rakaat

Dibawah ini merupakan niat shalat tahajud 2 rakaat.

Pengertian Shalat Tahajud | Hukum, Dalil, Niat, Tata Cara, Keistimewaan dan Keutamaannya

Artinya : “Aku niat Sholat Sunah Tahajud dua Raka’at karena Alloh Ta’ala”

Didalam membaca niat shalat tahajud ini dapat dibacakan di dalam hati atau mulut secara lirih, sebab menurut Madzhab Syafi’i (Ulama Syafi’i) itu dibolehkan untuk membaca niat sholat sebelum mengerjakan shalat wajib atau shalat sunah, asalkan tidak dibacakan secara berlebihan (keras-keras).

Baca Juga : Pengertian Komitmen Menurut Para Ahli dan Contohnya !

Tata Cara Shalat Tahajud

Setelah mengetahui dan menghafalkan niat shalat tahajud, admin akan mengajak sobat sekalian untuk mengetahui tata cara shalat tahajud.

 • Bacalah niat shalat tahajud. Eits,, sebelumnya pastikan dulu jika kalian sudah berwudhu yaa.
 • Melakukan gerakan takbiratul ikhram (Allahu Akbar).
 • Membaca Doa Iftitah dan diteruskan dengan membaca Surat Al Fatihah serta surat didalam Qur’an baik surat makiyah maupun surat madaniyah.
 • Setelah membaca surat-surat dalam Al-Qur’an kemudian diteruskan dengan membungkuk pada gerakan ruku dan membaca doa ruku.
 • Kemudian berdiri pada gerakan I’tidal dan membaca doa I’tidal.
 • Setelah gerakan Iti’dal dilanjutnkan dengan gerakan sujud pertama dan membaca doa sujud.
 • Duduk diantara dua sujud dan membaca doanya.
 • Setelah duduk diantara 2 sujud, dilanjutkan dengan berdiri kembali untuk rakaat ke dua.
 • Pada rakaat ke 2 langsung saja membaca surat Al Fatihah dan surat didalam Al-Qur’an.
 • Setelah membaca surat-surat di dalam Al-Qur’an dilajutkan dengan ruku dan membaca doa ketika ruku.
 • I’tidal dan membaca doa i’tidal.
 • Sujud dan membaca doa sujud.
 • Setelah sujud dilanjutkan dengan duduk tahiyatakhir dan membca doa duduk tahiyat akhir.
 • Salam.

Setelah melakukan gerakan salam, kalian telah selesai dalam melaksanakanshalat tahajud. Apabila kalian ingin melaksanaknannya lebih dari 2 rakaat kalian bisa melakukan tata cara shalat tahajud seperti yang telah dijelaskan diatas. Sesuai dengan jumlah rakaat yang ingin kalian laksanakan. Yang terpenting adalah setiap 2 Rakaat, terdapat 1 salam didalamnya.

Bacaan Dzikir Setelah Shalat Tahajud

Setelah melaksanakan shalat tahajud dianjurkan untuk berzikir kepada Allah swt. Zikir tersebut dapat berupa Dzikir Istighfar, Dzikir Shalawat Nabi Muhammad Saw, Dzikir Tahmid dan Dzikir Tasbih. Melakukan dzikir ini dapat berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. serta memperoleh pahala yang banyak karena telah melaksanakan shalat tahajud dan berzikir, sehingga kita akan semakin dekat dengan Allah Swt.

Dibawah ini merupakan bacaan zikir sehabis shalat tahajud.

Pengertian Shalat Tahajud | Hukum, Dalil, Niat, Tata Cara, Keistimewaan dan Keutamaannya

Bacaan zikir diatas sebaiknya dibacakan sebanyak-banyaknya atau minimal 32 kali sampai 100 kali setelah itu diteruskan dengan membaca Sholawat Nabi Muhammad Saw. seperti dibawah ini.

Pengertian Shalat Tahajud | Hukum, Dalil, Niat, Tata Cara, Keistimewaan dan Keutamaannya

Salawat Nabi Muhammad Saw. diatas sebaiknya dibaca sebanyak-banyaknya paling sedikit 32 kali, setelah itu kalian dapat meneruskannya dengan membaca Dzikir lainnya seperti Dzikir Takbir (Allahu Akbar), Dzikir Tahmid (Alhamdulillah), Dzikir Tasbih (Subhanalloh) dan Dzikir Tahlil (Laa ilaaha illalloh) sebanyak dengan keikhlasan hati kalian. Membaca zikir banyak sekali keistimewaan dan manfaatnya.

Doa Setelah Shalat Tahajud

Dibawah ini merupakaan bacaan doa setelah salat tahajud.

Pengertian Shalat Tahajud | Hukum, Dalil, Niat, Tata Cara, Keistimewaan dan Keutamaannya

Artinya : “Wahai allah, milikmulah segala puji, engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi serta makhluk yang ada didalamnya, milikmulah segala puji, engkaulah penguasa raja langit dan bumi serta makhluk yang ada didalamnya, milikmulah segala puji, engkaulah cahaya langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya, milikmulah segala puji, engkaulah yang hak benar janjimulah yang benar, pertemuan denganmu adalah benar, perkataanmu benar, surga itu benar ada, neraka itu benar ada, para nabi itu benar, nabi muhammad saw itu benar, dan hari kiamat itu benar ada, wahai allah hanya kepadamulah aku berserah diri, hanya kepadamulah aku beriman, hanya kepadamulah aku bertawakkal, hanya kepadamulah aku kembali, hanya denganmulah kuhadapi musuhku, dan hanya kepadamulah aku berhukum, oleh karena itu ampunilah segala dosaku, yang telah kulakukan dan yang mungkin akan ku lakukan, yang kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang terangan, dan dosa dosa lainnya yang engkau lebih mengetahuinya, dari pada aku, engkaulah yang maha terdahulu dan engkaulah yang maha terakhir, tak ada tuhan selain engkau, dan tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”

Waktu Terbaik Mengerjakan Shalat Tahajud

Waktu shalat tahajud dimulai ketika masuk waktu sholat isya dan berakhir ketika telah masuk waktu sholat wajib subuh dipagi hari. Syaratnya adalah ketika akan mengerjakan shalat tahajud sudah tidur terlebih dahulu walaupun hanya sebentar.

Waktu yang paling baik atau bagus untuk mengerjakan shalat tahajud adalah malam hari di sisa waktu sepertiga malamyang terakhir. Waktu ini adlaah pada saat dini hari atautengah malam. Hal ini dikarenakan pada waktu itu kondisi malam sudah tenang, sehingga kita bisa lebih berkonsentrasi san khusyu dalam mengerjakan shalat tahajud.Selain itu, Allah Swt. lebih senang apabila kalian sebagai hambanya telah memilih untuk bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, daripada tidur.

Rasulullah Saw. bersabda :

” Di setiap Malam Allah Subhanahu wa ta’ala turun ke langit dunia, sampai tersisa Sepertiga Malam yg terakhir. Allah Subhanahu wa ta’ala pun berfirman, ” Adakah hamba’ku yg meminta sehingga pasti Aku berikan apa yg dia minta ?, adakah hamba’ku yg berdoa sehingga pasti Aku akan kabulkan doanya ?, dan Adakah hamba’ku yg memohon ampun (Beristighfar) sehingga Aku akan ampuni dosanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Keutamaan dan Keistimewaan ahalat Tahajud

Dibawah ini merupakan keutamaan dan keistimewaan shalat tahajud.

Shalat Sunnah yang Diperintahkan oleh Allah Swt.

Keutamaan shalat tahajud yang pertama adalah shalat sunnah yang rdiperintah oleh Allah Swt. guna dilaksanakan bagi umat muslim. Firman Allah Swt. :” Dan pada sebagian Malam hari bersembahyang Tahajud’lah km sebagai suatu ibadah tambahan bagi km, mudah-mudahan Tuhan’mu mengangkat km ke tempat yg terpuji.” (QS. Al Isra, Ayat : 79)

Salah Satu Kunci Masuk Surga

Keistimewaan mengerjakan shalat tahajud salah satuny adalah kunci masuk ke dalam surga. Hal ini dapat diperkuat dalam Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda : ” Sebarkan’lah Salam, berilah makan kepada Orang-Orang yg membutuhkan, sembungkanlah silaturahmi dan Sholatlah di Malam Hari saat Orang Muslim lain sedang tertidur., niscaya kalian akan masuk kedalam Surga dengan selamat (Hadits Riwayat Tirmidzi).

Mendapatkan Pahala Sunnah yang Berlimpah

Hikmah yang dapat diambil dari melaksanakn shalat tahajud adalah mendapatkan pahala sunnah yang banyak, sebab dalam hal ini kita sebagai umat muslim sudah menghidupkan atas apa yg telah disunnahkan oleh Nabi

Muhammad SAW. Terdapat Hadits Shahih dari Amr bin Auf bin Zaid Al Muzani RA bahwa Rasulullah SAW bersabda : ” Barangsiapa yg menghidupkan 1 sunnah dari sunnah2 ku, lalu diamalkan oleh Manusia, maka ia akan memperoleh Pahala seperti Pahala orang2 yg mengamalkan’nya, dg tak mengurangi pahala mereka sedikit pun.” (HR. Ibnu Majah)

Mampu Mengabulkan Segala Hajat dan Ampunan Dosa

Mengerjakan shalat tahajud ini memberikan menfaat berupa mampu mengabulkan keinginan atau hajat serta diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Swt.

Terdapat Hadits Shahih bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: ” Di setiap Malam Allah Subhanahu wa ta’ala turun ke langit dunia, sampai tersisa Sepertiga Malam yg terakhir. Allah Subhanahu wa ta’ala pun berfirman, ”

Adakah hamba’ku yg meminta sehingga pasti Aku berikan apa yg dia minta ?, adakah hamba’ku yg berdoa sehingga pasti Aku akan kabulkan doanya ?, dan Adakah hamba’ku yg memohon ampun (Beristighfar) sehingga Aku akan ampuni dosanya.” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

Baca Juga : Pengertian Golput (Golongan Putih) beserta Dampaknya

Itulah Pengertian Shalat Tahajud yang ddapat admin sampaikan. Apabila kalian sudah tahu atau tentang pengertian, niat, tata cara, dan hukum shalat tahajud segera laksanakan yaa shalat tahajudnya sebab shalat tahajud banyak terdapat keistimewaan dan keutamaan loh… banyak pula pahalanya hehe 🙂 See you later in the next article !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *